Lallemand

Greenstim

Greenstim vähentää epäedullisten kasvuolosuhteiden, kuten kuivuuden tai alhaisten lämpötilojen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia kasveissa. Lukuisten kenttäkokeiden perusteella suurin hyöty Greenstim-käsittelystä perunalla on saavutettu juuri mukulanmuodustusvaiheessa, jolloin peruna on kaikkein altein epäedullisten kasvuolosuhteiden aiheuttamalle stressille.

Greenstimin teho perustuu sen kykyyn toimia kasvisolun vesitasapainon säätelijänä stressiolosuhteissa. Perunakasvuston riittävän vesitalouden ylläpitäminen erityisesti mukulanmuodostusvaiheessa on tärkeää sadonmuodostuksen kannalta. Ajoittamalla Greenstim-käsittely juuri tähän perunan herkimpään kasvuvaiheeseen, luodaan perusta sadon onnistumiselle.

Sulje vastaus
Verdera, Copyright 2019