Lallemand

Rotstop

Terveystutkimusten perusteella Rotstop ei aiheuta vaaraa käyttäjälle säännöllisessäkään käytössä. Rotstop sisältää harmaaorvakkasienen itiöitä ja rihmastoa, joita esiintyy metsäilmassa luontaisestikin. Lisäksi Rotstop sisältää kantoaineena käytettyä amorfista piioksidia, jota esiintyy monissa kivilajeissa ja hiekassa, ja jota käytetään apuaineena myös mm. lääkkeissä ja kosmetiikassa.

Kuopion aluetyöterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan hakkuukonekuljettajien altistuminen Rotstopille on vähäistä työskentelyn aikana. Työntekijän hengitysvyöhykkeeltä mitatut harmaaorvakkapitoisuudet ovat erittäin pieniä ja samaa luokkaa ympäristön pitoisuuksien kanssa. Ihoaltistumista saattaa tapahtua huoltotöiden aikana, mutta tutkimuksissa harmaaorvakkasienen ei ole havaittu aiheuttavan iho- tai silmä-ärsytystä tai allergiaa. Altistumisen ehkäisemiseksi Rostop-kantokäsittelyainetta käsiteltäessä on syytä valmistaa käyttöliuos ohjeiden mukaisesti ja käyttää suojakäsineitä.

Sulje vastaus
Verdera, Copyright 2020