Käytön ajoitus: Käsittely MYC800-valmisteella tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kylvön, ruukutuksen tai istutuksen yhteydessä. Yksi käsittely kasvatuksen alkuvaiheessa on riittävä. Nopean juuristosymbioosin muodostumisen kannalta on tärkeää, että käsittely kohdennetaan juuristoon ja valmiste pääsee kosketukseen juurten kanssa. MYC800 voidaan levittää yhtäaikaisesti samassa vesiseoksessa muiden mikrobivalmisteiden kanssa.

Hedelmä- ja koristepuut: Käsittele taimien juuristo MYC800-vesiseoksella istutuksen yhteydessä. Käyttömäärä on 1 g/taimi (600 g/600 kasvia). Valmiste annostellaan taimen juuristoon esimerkiksi 0,1 % vesiseoksena (600 g MYC800-valmistetta/600 l vettä), jota käytetään 1 litra/taimi. Istutuskäsittelyssä MYC800-valmistetta voidaan käyttää tankkiseoksena LALRISE VITA -hyötymikrobivalmisteen kanssa, jolla saadaan nopea juuriston kasvua edistävä vaikutus.

Marja- ja koristepensaat: Käsittele taimien juuristo MYC800-vesiseoksella istutuksen yhteydessä. Käyttömäärä on 0,5 g/taimi (600 g/1200 kasvia).  

Mansikka: Käsittele mansikan taimien juuristo MYC800-vesiseoksella istutuksen yhteydessä. Käyttömäärä istutuksen yhteydessä 600 g/4000 kasvia. 

Kylvökset ja kennotaimet: Kastele kylvökset ja kennotaimet MYC800-vesiseoksella. Käyttömäärä on 2 g/m2 (600 g/300 m2).

Käytön rajoitukset: MYC800-käsittelyn jälkeen seuraavan 3-4 viikon aikana tulee välttää kemiallisten fungisidien käyttöä kasvualustassa. Fosforilannoituksen vähennetty käyttö tehostaa juurisymbioosin muodostumista. Orgaanisen ja hitaasti liukunevan lannoitteen yhtäaikainen käyttö on mahdollista. Glomus intraradices -endomykorritsa ei muodosta symbioosia seuraavien kasviheimojen kanssa: Amaranthaceae, Betulaceae, Brassicaceae, Caesalpinaceae, Caryophyllaceae, Commelinaceae, Cyperaceae, Ericaceae, Fagaceae, Fumaraceae, Gentianaceae, Myrtaceae, Pinaceae, Orchidaceae, Portulaceae, Salicaceae ja Urticaceae.Verdera, Copyright 2023