MYC800- ja LALRISE VITA -mikrobivalmisteiden vaikutus 'Amorosa'-omenapuun taimien kasvuunlähtöön 

Söderlångvik, 2016-2017

Mikrobikäsittely istutusvaiheessa MYC800- ja LALRISE VITA -valmisteilla (vasen rivi) nopeutti juurtumista ja versojen kasvua, sekä edisti omenapuiden taimien lehtevyyttä verrattuna käsittelemättömään kontrolliin (oikea rivi). Kuva noin 3 kk istutuksen jälkeen.  

Mikrobivalmisteiden käyttömäärät:

- MYC800 → 1 g/taimi istutuksen yhteydessä
- LALRISE VITA → 2 g/taimi sekoitettuna 1 litraan vettä, käsittely uusittiin kasvukauden lopussa elokuussa

LALRISE VITA- ja MYC800-käsittely istutuksen yhteydessä, sekä LALRISE VITA (Rhizocell)
-syyskäsittely paransivat 'Amorosa'-taimien pääverson kasvua. Mittaukset tehtiin 100 puusta, noin 3 kk istutuksen jälkeen (2016) sekä vuoden kuluttua käsittelyistä (2017).
Verdera, Copyright 2023