LALSTIM OSMO

LALSTIM OSMO vähentää epäedullisten kasvuolosuhteiden, kuten kuivuuden tai alhaisten lämpötilojen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia kasveissa. Lukuisten kenttäkokeiden perusteella suurin hyöty LALSTIM OSMO -käsittelystä perunalla on saavutettu juuri mukulanmuodustusvaiheessa, jolloin peruna on kaikkein altein epäedullisten kasvuolosuhteiden aiheuttamalle stressille.

LALSTIM OSMOn teho perustuu sen kykyyn toimia kasvisolun vesitasapainon säätelijänä stressiolosuhteissa. Perunakasvuston riittävän vesitalouden ylläpitäminen erityisesti mukulanmuodostusvaiheessa on tärkeää sadonmuodostuksen kannalta. Ajoittamalla LALSTIM OSMO -käsittely juuri tähän perunan herkimpään kasvuvaiheeseen, luodaan perusta sadon onnistumiselle.

Sulje vastaus
Verdera, Copyright 2023