Mikrobit työssään

Biologinen kasvinsuojelu hyödyntää luonnon omia keinoja kasvitautien ja tuholaisten torjunnassa. Se perustuu luonnon tasapainoon eli siihen, että kaikella elävällä on luonnossa ikioma paikkansa, biologinen lokeronsa. Biologisessa kasvinsuojelussa taudit voitetaan niiden omien luontaisten vihollisten, luonnosta eristettyjen mikrobien avulla.

Lähtökohtana ennaltaehkäisevä torjunta

Kasvualustaan lisätyt hyötymikrobit asuttavat kasvien juuriston ja valtaavat oman alansa ennen kuin taudinaiheuttajat ehtivät paikalle. Biologinen torjunta on ennaltaehkäisevää ja siksi käsittelyt on aloitettava jo ennen tautiongelmien ilmenemistä. Sen lisäksi, että mikrobit torjuvat kasvitaudinaiheuttajia, ne lisäävät kasvualustan biologista aktiivisuutta. Sitä kautta ne edistävät kasvien hyvinvointia ja vastustuskykyä.

Hyviin tuloksiin oikealla viljelytekniikalla

Onnistunut biologinen torjunta edellyttää kokonaisvaltaisesti hallittua viljelyä. Kasvitautien torjunnassa hyvä viljelyhygienia yhdistettynä biologiseen torjuntaan mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen. Oikealla viljelytekniikalla luodaan edellytykset hyötymikrobien tehokkaalle toiminnalle ja estetään kasvitautien leviäminen.

Sulje vastaus
Verdera, Copyright 2023