Rotstop

Harmaaorvakka ei voi kasvaa kantokäsittelylaitteen säiliössä tai putkistoissa, koska se kasvaa vain kuolleessa puuaineksessa. Kantokäsittelylaitteisto tukkeutuu, jos säiliön viikottaisesta puhdistuksesta ei huolehdita. Rotstop-vesiseoksen valmistuksessa on aina käytettävä puhdasta vettä, koska esimerkiksi luonnonlähteistä otetussa vedessä olevat roskat ja epäpuhtaudet aiheuttavat laitteiston tukkeutumista ja mikrobikasvustojen muodostumista laitteistoon. Parhaaseen tulokseen päästään, kun käytetään puhdasta vettä, letkut puhdistetaan päivittäin, säiliö huuhdellaan kerran viikossa ja tyhjennetään muutaman kerran viikossa. Puhdistamisen laiminlyöminen aiheuttaa tukkeutumia ja heikentää laitteiston toimintaa ja siten myös kantokäsittelyn lopputulosta.

Sulje vastaus
Verdera, Copyright 2022