Verderan tutkimus ja kehitys suuntautuu kahdelle eri alueelle

Biologinen kehitys (tuotteiden käyttötapa, annostelu, levitysmenetelmät eri kasveilla, tautien torjuntateho esimerkiksi kohdekasvien eri kasvatus- ja kastelumenetelmillä) sekä

Prosessikehitys (fermentointi, jälkikäsittelymenetelmät (erityisesti eläviä mikrobeja sisältävien tuotteiden kuivaus), prosessien optimointi, tuotteiden formulointi, prosessien scale-up).

Biologinen kehitys

Verderalla on erinomaiset valmiudet kehittää ja kaupallistaa uusia tuoteideoita valmiiksi biologisen torjunnan tuotteiksi lupaaviksi katsotuilla markkina-alueilla.

Tuotteiden lisäksi tarjoamme viljelijöille kokonaisratkaisuja kasvitauteihin ja kasvinsuojeluun liittyvissä ongelmissa. Palvelutoimintaan sisältyvät erilaiset testit, mm. kasvitautien ja muiden tuholaisten tunnistus sekä antagonistimikrobien eristys kasvien juuristosta. Annamme asiakkaillemme myös ohjeita ja suosituksia esimerkiksi viljelyhygieniaan sekä tuotteiden laatuun liittyvissä asioissa sekä autamme tunnistamaan tautiongelmat jo aikaisessa vaiheessa. Verderan kehitystoiminta ei tähtää ainoastaan uusien jo markkinoilla olevien tuotteiden myyntiin vaan myös kertyneen tietotaidon asettamiseen asiakkaidemme käyttöön heidän liiketoimintansa edistämiseksi.

Prosessikehitys

Kaikkien biologisten kasvinsuojelutuotteidemme tuotantoprosessit on itse kehitetty.

Mycostop®, GlioMix®, Prestop® Mix ja Prestop® perustuvat perinteiseen submerssi- eli nestekasvatukseen. Solumassa ja itiöt erotetaan kasvuliuoksesta, lisätään kantaja- ja suoja-aineita, ja massa kuivataan sekä jauhetaan pulverimaisten tuotteiden aikaansaamiseksi.

Rotstop® tuotetaan Verderassa kehitetyllä ja patentoidulla kiinteän alustan kasvatusmenetelmällä. Kasvuliuos imeytetään hienojakoiseen silikapulveriin, jolloin kasvualustasta saadaan kiinteä. Kun mikrobi on kasvanut alustan läpi ja itiöinyt, koko alusta joko kuivataan ja jauhetaan tai sekoitetaan nestemäiseksi suspensioksi.

Biologinen ja prosessitutkimus täydentävät toisiaan, kun uutta kasvinsuojeluainetta kehitetään ideasta valmiiksi kaupalliseksi tuotteeksi. Onnistuneen kaupallistamisen edellytyksenä on myös torjunta-ainerekisteröinnin vaatimusten huomioon ottaminen kehitystyön joka vaiheessa.


Verdera, Copyright 2023