Grönsektorn/Golf

Verdera_golf_kollaasi.jpg

 

Verderas biologiska produkter passar även för skötsel av golfbanor och grönytor. För vidare uppgifter vänligen kontakta Schetelig Oy (i Finland) eller Interagro Bios AB (i Sverige).


Verdera, Copyright 2022