Skogsvård

Den viktigaste av Verderas skogsvårdsprodukter är stubbehandlingsmedlet Rotstop för biologisk bekämpning av rotröta. Rotstop har funnits på marknaden över 20 år. Rotstop är den enda biologiska produkten  för preventivt skydd mot denna nationalekonomiskt betydande skadegörare, en miljövänlig produkt som kan användas även i närheten av vattendrag. Till Verderas sortiment av skogsvårdsprodukter hör även Blue Stump Marker -färgtabletterna, med vars hjälp man kan bedöma Rotstop-behandlingens jämnhet.


Verdera, Copyright 2022