Yrkesmässig trädgårdsodling

Rena och miljövänliga produktionsmetoder är konkurrensfördelar för yrkesmässiga odlare. Biologiska växtskyddsmedel och växtbefrämjare utvecklade av Verdera hjälper odlarna i detta arbete. De gör det möjligt att tryggt och effektivt bekämpa växtsjukdomar ända från plantskedet till slutskörden. Med hjälp av Verderas biologiska produkter försäkrar man en livskraftig tillväxt såväl i växthus som på friland.

Se vidstående biologiska behandlingsprogram för olika växtgrupper.


Verdera, Copyright 2023