Behandlingsprogram

Växthusgurka

Exempel på användning av biologiska produkter vid odling av växthusgurka

* I bekämpning av groddbrand och rotsjukdomar är PRESTOP och MYCOSTOP alternativa. Välj: 

PRESTOP, när huvudproblemet är Pythium- och Rhizoctonia-sjukdomar
MYCOSTOP, när huvudproblemet är Fusarium-sjukdomar

För behandling av växtunderlaget med olika produkter rekommenderas 1-2 veckans mellanrum. 

 


Tomat

Exempel på användning av biologiska produkter vid odling av tomat

* I bekämpning av groddbrand och rotsjukdomar är MYCOSTOP och PRESTOP alternativa. Välj: 

MYCOSTOP, när huvudproblemet är Fusarium-sjukdomar
PRESTOP, när huvudproblemet är Pythium-sjukdomar

För behandling av växtunderlaget med olika produkter rekommenderas 1-2 veckors mellanrum. 

 


Sallat och örter

Exempel på användning av biologiska produkter vid odling av sallat och örter

1. Gör en 1 % GlioMix-vattenblandning och blanda omsorgsfullt i växtunderlaget, 30-50 liter/m3, före sådd eller krukning. Alternativt gör en 0,2 % GlioMix-vattenblandning och vattna 1-2 liter/m2 i samband med sådd eller plantuppkomst.
2. Beta fröna med Mycostop-pulver: Lägg den mängd Mycostop-pulver och frön som behövs i ett kärl med lock. Skaka om kärlet tills pulvret har fastnat på fröna. Förvara de betade fröna svalt och dem inom en vecka från betningen.

För behandlingar av växtunderlaget med olika produkter rekommenderas 1-2 veckans mellanrum.

 


Jordgubbe

Exempel på användning av biologiska produkter vid odling av sjordgubbe

1) Doppa plantorna i 0,5 % Prestop-vattenblandning så att rötterna blir helt genomfuktade. En snabb doppning räcker. För att doppa 20 000 - 30 000 plantor går det åt cirka 400 liter 0,5 % vattenblandning.
2) Bevattning av 1000 pluggplantor och potplantor går det åt cirka 25 liter 0,5 % Prestop vattenblandning.
3) Prestop Mix sprids med hjälp av bin eller humlor. Med bin är antalet kupor 2 stycken per hektar och med humlor 2-3 trippelkupor per hektar på friland. I växthus och tunnlar behövs 1-2 stycken humlekupor/1000 m2.

  


Prydnadsväxter

Exempel på användning av biologiska produkter vid odling av krukväxter eller fröförökade och sticklingförökade utplanteringsväxter

* För att förbättra groningen och befrämja rottillväxten är LALRISE VITA och GLIOMIX alternativa.

1) LALRISE VITA blandas in i växtunderlaget före sådd eller krukning. Alternativt vattnas växtunderlaget (40 g/1000 pluggplantor, 200 g/1000 krukor).
2) GLIOMIX blandas in i växtunderlaget före sådd eller krukning. Alternativt vattnas växtunderlaget (1 % vattenlösning, 10-20 g/m2).

I bekämpning av rotsjukdomar växtunderlaget behandlas via droppbevattningen eller underbevattningen eller besprutas genast efter plantering eller krukning med Mycostop-vattenlösning (2-5 g/1000 plantor). Behandlingarna upprepas med 4 veckors mellanrum. Dessutom kan sticklingarna eller pluggplantorna doppas i 0,01 % Mycostop-vattenlösning före krukningen.

I bekämpning av gråmögel plantorna besprutas med 0,5 % Prestop-vattenlösning (100 g /20 liter) så att de blir fuktiga. Rotade småplantor eller sticklingar kan också doppas i 0,5 % Prestop-vattenlösning före krukning. Behandlingarna mot växtsjukdomar upprepas vid behov med 3–4 veckors mellanrum.

För behandlingar av växtunderlaget med olika produkter rekommenderas 1-2 veckans mellanrum.Verdera, Copyright 2023