LALRISE VITA

Nyttomikrobpreparatet LALRISE® VITA

Sammansättning: innehåller den nyttiga Bacillus amyloliquefaciens IT45 
-rotbakterien samt jästextrakt.

Användningssyfte: Bacillus-nyttomikroben bidrar till effektivare rottillväxt och bättre upptag av näringsämnen, framför allt fosfor, från växtunderlaget. Jästextrakten förbättrar nyttomikrobens aktivitet samt gynnar växtunderlagets biologiska aktivitet.

Användningsområde: plantuppdragning, grönsaker, potatis, prydnadsväxter, bärväxter och fruktträd.

• Gynnar rötternas samt hela växtens tillväxt
• Ökar andelen av starka plantor samt plantor av jämn kvalitet

• Lämpar sig även för ekologisk odling
• 
Förpackning 1 kgVerdera, Copyright 2022