Alternaria-svamparna orsakar groddbränna

Alternaria-svamparna är de vanligast förekommande fröburna sjukdomsalstrarna som orsakar groddbränna på bl.a kålväxter och morot. Groddbränna försämrar groningen och plantuppkomsten samt förstör växande plantor. Hos plantor som smittats med groddbränna blir stjälkbasen mörk och vattnig. Till slut faller plantorna omkull och dör. Groddbränna på kål orsakas av Alternaria brassicicola, som vid kraftiga angrepp kan förhindra plantuppkomsten helt och hållet eller vid lindrigare förekomst orsaka att plantorna blir missbildade.

Groddbränna på kålplantor som orsakats av Alternaria-svampen. Plantorna till vänster har drabbats av groddbränna, plantorna till höger är friska.

fusarium1.jpgVerdera, Copyright 2021