Bekämpning av vissnesjuka i tomat

- Italien 2001
- Sort Cuore di Bue tipo Pearson
- Konstgjord nedsmittning med Fusarium oxysporum f.sp lycopersici –svampen
- Torv som växtunderlag

Bruksmängd:

- Mycostop-bevattning 5 g/100m2
- Behandling efter planteringen och upprepning med en månads intervall
- Kemisk behandling: benomyl-bevattning 4 g/m2

- Ungern 1992
- Sort Credito
- Naturlig nedsmittning Fusarium oxysporum f.sp lycopersici
- Torv som växtunderlag

Bruksmängd:

- Mycostop-bevattning 12,5 mg/växt med 4 veckors mellanrum
- Kemisk behandling: benomyl 50 % bevattning 0,1 g/m2


Mycostop ökar gurkskörden

- Finland 1991 Merivuoren puutarha
- Stenull som växtunderlag
- Ingen konstgjord nedsmittning

Bruksmängd:

- Mycostop 0,05% 25 ml/växt
Första behandlingen före planteringen, två upprepningar
med en månads intervall
- Kemisk behandling: propamokarbid-hydroklorid 0,1% 200 ml/växt efter
plantering

- Storbritannien 1994
- Sort Jessica
- Stenull som växtunderlag, använda stenullsskivor
- Ingen konstgjord nedsmittning

Bruksmängd:

- Mycostop 10 mg/växt behandling med en månads mellanrum
- Kemisk behandling: propamokarbid 0,06 ml/växt behandling med en månads
mellanrum


Bekämpning av Pythium-sjukdomen i växthusgurka

- Holland 1993
- Stenull 2. beståndet
- Naturlig Pythiumnedsmittning

Bruksmängd:

- Mycostop 10 mg/växt
Första behandlingen före plantering, tre upprepningar
- Kemisk behandling: propamokarbid-hydroklorid 0,1% 200 ml/växt efter planteringen


Bekämpning av Alternaria-groddbrand i blomkål


Effekten av Mycostop-fröbehandling vid bekämpning av
Alternaria-groddbrand i blomkål

Till vänster frisk, i mitten Alternaria-nedsmittning,
till höger Alternaria-nedsmittning + Mycostop-fröbetning


Mycostop i basilika

- Italien 2001
- Sort Genovese gigante
- Konstgjord nedsmittning med Pythium ultimumsvampen
- Torv som växtunderlag

Bruksmängd:

- Mycostop-fröbetning 8 g/frökilo + blandning i växtunderlaget 5 g/m3
- Mycostop-blandning i växtunderlaget 10 g/m3
- Kemisk behandling: propamokarbid-hydroklorid 8 ml/m2


Bekämpning av Fusarium-sjukdomen i cyklamen

- Holland 1993, gårdsförsök
- Sort Sierra mixed
- Naturlig Fusarium oxysporum -nedsmittning

Bruksmängd:

- Mycostop-bevattning 2 mg/växt
- Kemisk bekämpning: tolyfluanid/iprodion 1-2 g/100m2
- Behandlingarna med en månads intervall


Bekämpning av Fusarium-sjukdomen på gerbera

- Espoon tutkimuskeskus 1990
- Sort Party
- Stenull som växtunderlag
- Konstgjord nedsmittning med Fusarium oxysporum -svampen

Bruksmängd:

- Besprutning med 0,1% Mycostop-vattenblandning
- Behandlingar varje månad


Mycostop lämpar sig för integrerad bekämpning i t.ex. julstjärna

- Kanada 2000
- Nedsmittning med Pythium ultimum -svampen
- Torvblandning som växtunderlag

Integrerat bekämpningsprogram:

- vecka 3 Mycostop 0,9 mg/växt
- vecka 7 metalaksyl/mankozeb 0,06 g/l
- vecka 11 Mycostop 0,9 mg/växt

Kemisk bekämpning:

- metalaxyl/mancozeb 0,06 g/l
- vecka 3, vecka 7, vecka 11Verdera, Copyright 2021