Streptomyces-strålbakterien vid bekämpning av växtsjukdomar

Streptomyces-strålbakterien, som isolerats från finländsk vitmosstorv, är aktiv substans i det biologiska växtskyddsmedlet Mycostop. Dess bekämpande effekt grundar sig på flera olika mekanismer. Då Mycostop tillförs i växtunderlaget tränger strålbakterierna in i växternas rötter och lägger beslag på de sjukdomsalstrande mikrobernas livsutrymme. Genom sina ämnesomsättningsprodukter förhindrar strålbakterierna också sjukdomsalstrarnas tillväxt. Dessutom avsöndrar Streptomyces-strålbakterierna sådana ämnesomsättningsprodukter som gynnar växternas tillväxt.

Streptomyces –strålbakteriens mycel på ytan av Alternaria-svampens konidiesporer.

streptomyces1.jpg

Genom att producera antifungala ämnesomsättningsproduk -ter förhindrar Streptomyces- strålbakterien tillväxten hos svampen Alternaria brassicicola som bl.a. orsakar groddbränna. Till vänster Mycostop och Alternaria, till höger enbart Alternaria.

streptomyces2.jpgVerdera, Copyright 2021