Prestop Mix

Prestop® Mix — ett biologiskt växtskyddsmedel 

Användningsområde: plantodling, bekämpning av gråmögel på jordgubbe och hallon samt kärnhusröta på äpple

- Bekämpar effektivt groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av Pythium-
  och Rhizoctonia-svampar
- Särskilt lämpligt för organiska växtunderlag, såsom torvblandningar
- Sprids genom bevattning eller inblandning i växtunderlaget
- För bekämpning av gråmögel (Botrytis) på jordgubbe och hallon genom spridning
  med bin och humlor på friland, växthus och i tunnel odlingar 
- För bekämpning av kärnhusrötä (Fusarium, Botrytis) på äpple genom spridning
  med bin och humlor                                                                                          - Innehåller mycel och sporer av svampen Clonostachys rosea J1446
- Lämpar sig för integrerat och biologiskt växtskydd. Godkänt för ekologisk
  produktion 
- Förpackningar 400 g och 1 kgVerdera, Copyright 2022