Jordgubbe och hallon: I bekämpning av gråmögel (Botrytis) på jordgubbe och hallon sprids med hjälp av bin eller humlor under blomningen. Utplacera två med spridningsanordning försedda bikupor per hektar.När spridningen av Prestop Mix sker med hjälp av humlor, behövs det på fältodlingar 2-3 st humlekupor/hektar och i växthus- och tunnelodlingarna 1-2 st humlebon/1000 m2. Tillsätt Prestop Mix -pulver i spridningsanordningarna 5-10 g per dag under hela blomningstiden. När bina och humlorna lämnar sina bon via spridningsanordningen, fastnar mikrobpulvret i pollinatörernas behåring och transporteras med dem till jordgubbs- eller hallonblommarna. Den sammanlagda åtgången av Prestop Mix är 300-500 g/ha.

Äpple: I bekämpning av kärnhusrötä (FusariumBotrytis) på äpple sprids med hjälp av bin eller humlor under blomningen. Utplacera två med spridningsanordning försedda bikupor per hektar.När spridningen av Prestop Mix sker med hjälp av humlor, behövs det på fältodlingar 2-3 st humlekupor/hektar. Tillsätt Prestop Mix -pulver i spridningsanordningarna 5-10 g per dag under hela blomningstiden. När bina och humlorna lämnar sina bon via spridningsanordningen, fastnar mikrobpulvret i pollinatörernas behåring och transporteras med dem till äppleblommarna. Den sammanlagda åtgången av Prestop Mix är 300-500 g/ha.

Grönsaker: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband med
planteringen (10 g/m2)

Sallat och örter: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband
med sådden (10 g/m2)

Utplanterings- och krukväxter: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband med sådden (10 g/m2). Behandlingen upprepas vid planteringen (t.ex. för 9-10 cm krukor 250 g/1000 växter)

Snittblommor: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband
med planteringen (10 g/m2)

Prestop Mix bruksanvisning (pdf)



Verdera, Copyright 2021