Clonostachys rosea J1446 –svampen vid bekämpning av växtsjukdomar

Clonostachys rosea J1446 –svampen vid bekämpning av växtsjukdomar

Svampen Clonostachys rosea J1446 har isolerats från den finländska odlingsmarken. Då den tillförs i växtunderlaget tränger den in i växternas rötter och hindrar därmed sjukdomsalstrande mikrober från att angripa rötterna. Svampens sjukdomsbekämpande effekt baserar sig dessutom på hyperparasitism, dvs. i växtunderlaget utvecklar svampen mycel som lindar sig kring den sjukdomsalstrande mikroben. Dessutom producerar den enzymer som förstör sjukdomsalstrande mikrober och förhindrar deras tillväxt.

C. rosea J1446 –svampen lindar sig kring den sjukdomsalstrande Rhizoctonia solani -svampens mycel (hyperparasitism).

gliocladium1.jpg

C. rosea utvecklar mycel och sporer på ytan av Rhizoctonia solani –patogenen och förhindrar därmed dess tillväxt i skålen. Till vänster Rhizoctonia, till höger C. rosea J1446.

gliocladium2.jpgVerdera, Copyright 2022