Pythium-svampar som sjukdomsalstrare

Svamparna som hör till Pythium-släktet orsakar groddbränna och rotsjukdomar hos ett flertal olika växtarter. Svampen infekterar växterna via rötterna och fortlever som vilosporer i jorden under en lång tid. Vid hydrokultur och med underbevattning sprider sig sjukdomen särskilt lätt med hjälp av zoosporer. Växterna är mest känsliga för Pythium-smitta under plantstadiet eller i stressituationer senare under växtperioden, exempelvis då de belastas av stora skördar eller för riklig bevattning. Till exempel i gurka framträder symptomen på Pythium som bruna och försvagade rötter vilket ger upphov till försämrad saftspänning och slokande plantor. Pythium-svampar som orsakar groddbränna medför sämre plantuppkomst genom att plantorna dör i groningsskedet. Plantbasen blir mörk och vattnig och torkar ihop, varvid plantan kan brytas av och vissna bort.

Groddbränna på gurka orsakad av Pythium-svampen. Till vänster en frisk planta, i mitten Pythium-groddbränna, till höger Pythium-groddbränna + behandling med Clonostachys rosea J1446.

pythium1.jpg

Symptom av rotsjukdom hos växthusgurka orsakad av Pythium-svampen. Växten slokar snabbt i synnerhet i soligt väder.

pythium2.jpgVerdera, Copyright 2022