Prestop

Prestop® — ett biologiskt växtskyddsmedel 

Användningsområde: plantodling, grönsaker, örter, prydnadsväxter, hallon, jordgubbe och plantor av skogsträd

- Bekämpar groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av  Pythium, Phytophthora,
  Rhizoctonia och Fusarium
- Bekämpar svartprickröta på gurka (Didymella) och gråmögel (Botrytis) på tomat,
  paprika, gurka, jordgubbe, plantor av skogsträd prydnadsväxter och småplantor
- För bekämpning av klumprotsjuka (Plasmodiaphora) hos kålväxter (Minor Use)
- För bekämpning av Fusarium- och Botrytis-svampar hos lökväxter i tunnel och frilandsodling (Minor Use)
- För bekämpning av svartpricksröta (Didymella) hos frilandsgurka (Minor Use)
- För bekämpning av rotsjukdomar (Phytophthora, Fusarium och Pythium) hos hallon och jordgubbe i tunnel- , växthus- och frilandsodling (Minor Use)
- För bekämpning av gråmögel (Botrytis) samt rotbrand och rotsjukdomar (Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium) hos barr- och lövträdsplantor
- Kan spridas via droppbevattning, genom besprutning, doppbehandling, bevattning eller genom att blandas i växtunderlaget
- Innehåller sporer och mycel av svampen Clonostachys rosea J1446
- Förpackning 100 g och 1 kg

 Verdera, Copyright 2023