Mot groddbrand och rotsjukdomar hos grönsaker, prydnads-växter och örter: Blandas i växtunderlaget före sådd (200-500 g/m3) eller bevattnas efter sådd (50-100 g/10 m2). Behandla plantorna i planteringsskedet via droppbevattningen

(100 g/400-500 växter) och upprepa månatligen.

Bekämpning av svartprickröta hos växthusgurka och gråmögel hos tomat, paprika och gurka: Bespruta stammen, i synnerhet stambasen när det gäller svartprickröta, med 0,5% Prestop -vattenlösning genast efter planteringen. Upprepa med 3-4 veckors mellanrum.

Bekämpning av gråmögel hos prydnadsväxter och småplantor: Bespruta eller doppa sticklingarna i stickningsskedet (0,5% Prestop-vattenlösning). Bespruta småplantorna efter plantuppkomsten och upprepa vid behov efter en månad.

Bekämpning av rotsjukdomar hos jordgubbe och hallon (Minor Use): Barrotsplantor kan behandlas genom att doppas i 0,5 % vattenblandning före planteringen.Pluggplantor vattnas före planteringen med Prestop-vattenblandning (125 g/1000 plantor). Behandlingen upprepas 4 veckor efter planteringen genom bevattning, droppbevatning eller radbesprutning (jordgubbe 200-250 g/1000 plantor, hallon 250-300 g/1000 plantor).

Bekämpning av Fusarium och Botrytis hos lökväxter (Minor Use): Sättlökarna doppas snabbt i 0,5 % Prestop-vattenblandning. Alternativt kan förökningsmaterialet behandlas genom radbesprutning i samband med planteringen (2-4 kg/ha).Vid behov kan radbestprutningen upprepas efter 3-6 veckor.

Bekämpning av klumprotsjuka hos kålväxter (Minor Use): Plantorna vattnas med Prestop vattenblandning före utplantering på friland (5-10 g/m2). Behandlingen upprepas 3 veckor efter planteringen genom radbesprutning (3-4 kg/ha).

Bekämpning av svartpricksröta hos frilandsgurka och pumpor (Minor Use): Plantorna besprutas med 0,5 % Prestop-vattenblandning före planteringen på friland. Behandlingen upprepas efter 3-4 veckor genom besprutning (2-3 kg/ha).

Bekämpning av gråmögel och rotbrand hos barr- och lövträdsplantor (Minor Use): Blandas i växtunderlaget före sådd (200-500 g/m2) eller bevattnas med Prestop vattenblandning efter sådden (5-10 g/m2). Vid bekämpning av gråmögel bespruta småplantorna med 0,5% Prestop- vattenblandning. Behandlingen upprepas vid behov med 3-4 veckans intervall.

Prestop bruksanvisning Finland (pdf)
Prestop Minor Use bruksanvisning Finland (pdf) 

Verdera, Copyright 2022