Didymella-svampen orsakar svartprickröta

Didymella-svampen infekterar växthusgurkans stam, blad och frukter. Sjukdomen angriper växten via olika skador, t.ex. stamsår, kvarblivna stumpar av bladskaft samt vissnande växtdelar. På de infekterade ställena uppstår ljust gråbruna fläckar där det bildas sporer som i sin tur sprider sjukdomen vidare. Frukterna smittas via blomresterna, men sjukdomssymptomen kan framträda först i försäljningsskedet. Gurkorna blir gulfärgade och mjuka med början från spetsen.  

Fläckar och konidiesporer som Didymella-svampen orsakat på växthusgurkans stam. Sporerna sprids med luftens hjälp och genom kontaktöverföring.

didymella1.jpg

Gurkor som förstörts av Didymella-svampen. Eftersom gurkornas spets har mjuknat duger de inte för försäljning.

didymella2.jpgVerdera, Copyright 2022