Prestop bekämpar effektivt groddbränna
som orsakas av Pythium-svampen


Prestop bekämpar svartprickröta i gurka

- Finland 2000
- Medeltalet av tre olika försök
- Stenullskuber som växtunderlag
- Infekterad av Pythium-svamp
- Bruksmängd Prestop WP 50 g/100 l 15 ml/växt
- Vattning efter sådd


Prestop vid bekämpning av Pythium-rotsjukdom

- Finland 2000
- Merivuoren puutarha
- Torvplattor som växtunderlag, plantorna i stenullskuber
- Naturligt förekommande Pythium-svamp
- Bruksmängd:
- Prestop WP 0,4 % blandning 50 ml/växt
- Behandlingar 3 dygn och 6 veckor efter plantering
- Kemisk behandling:
- Promapokarb hydrochlorid? 0,15 % lösning


Prestop vid bekämpning av svartprickröta i gurka

- Finland 1999
- Försöket utfört på en handelsträdgård
- Växtunderlag: stenull
- Sort Indira
- Bruksmängd:
- Prestop WP 0,5% blandning
- 10 l/100 växter
- Behandlingar 6 dygn och 53 dygn efter planteringen

- Finland 1999
- Merivuoren puutarha
- Sort Cumulus
- Torvplattor som växtunderlag, plantorna i stenullskuber
- Bruksmängd:
- Prestop WP 0,5 % 10 l/100 växter
- 1. behandlingen 3 dygn efter planteringen
- 2. behandlingen 6 veckor efter planteringen


Prestop vid bekämpning av gråmögel

- Finland 1999
- Handelsträdgård
- Fuchsia av sorten Beacon
- Naturligt gråmögelangrepp
- Bruksmängd: Prestop WP 0,5% blandning
- Doppbehandling (2 min.) före stickningen

- Finland 1998
- Handelsträdgård
- Fuchsia av sorten Swing Time
- Naturligt gråmögelangrepp
- Bruksmängd: Prestop WP 0,5% blandning
- Doppbehandling (2 min.) före stickningen
- Kemisk behandling: vinklozolin 0,05% besprutning efter stickningen


Prestop i saintpaulia

- Finland 2001
- Naturligt förekommande rotsjukdomar hos plantorna
- Storleksobservationer 1 mån. efter plantering
- Blomningsobservationer 2 mån. efter plantering
- Bruksmängd: Prestop WP 0,9 g/1l växtunderlag
- Behandlingar med en månads intervall, sammanlagt 3 ggr


Prestop i saintpaulia vid underbevattningsodling

Bilden tagen 6 veckor efter plantering
Naturligt förekommande rotsjukdomar hos plantornaVerdera, Copyright 2022