Skogsvård

Yrkesmässig trädgårdsodling

Grönsektorn/Golf

Verdera

I samarbete med sina kunder samt andra samarbetspartners utvecklar Verdera innovativa och pålitliga hjälpmedel som tar hänsyn till naturen och som betjänar skogsbrukets, trädgårdsodlingens och grönbranschens behov. Verdera är en föregångare inom biologiskt växtskydd och en eftertraktad samarbetspartner.

Presentation: Mycostop

Mycostop bekämpar effektivt groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av bl.a. Fusarium- och Alternaria-svampar. Den befrämjar tillväxt och ökar skörden också i friska bestånd. Mycostop lämpar sig för integrerat och biologiskt växtskydd. Produkten är godkänd för ekologisk produktion.

Läs mer

Verdera, Copyright 2022