Mycostop

Både i försök och vid yrkesodlingar har Mycostop vid sidan av bekämpning av rotsjukdomar visat sig minska förekomsten av mjöldagg i bl.a. saintpaulia och andra växter som är känsliga för mjöldagg. Mycostops förmåga att bekämpa mjöldagg grundar sig på att produkten vid tillförsel via rötterna effektiverar växternas eget försvarssystem och därmed minskar förekomsten av mjöldagg.

Stäng
Verdera, Copyright 2023