Skogsvård

Den viktigaste av Verderas skogsvårdsprodukter är stubbehandlingsmedlet Rotstop för biologisk bekämpning av rotröta. Rotstop har funnits på marknaden över 20 år. Rotstop är den enda biologiska produkten  för preventivt skydd mot denna nationalekonomiskt betydande skadegörare, en miljövänlig produkt som kan användas även i närheten av vattendrag. Till Verderas sortiment av skogsvårdsprodukter hör även Blue Stump Marker -färgtabletterna, med vars hjälp man kan bedöma Rotstop-behandlingens jämnhet.

Läs mer

Yrkesmässig trädgårdsodling

Rena och miljövänliga produktionsmetoder är konkurrensfördelar för yrkesmässiga odlare. Biologiska växtskyddsmedel och växtbefrämjare utvecklade av Verdera hjälper odlarna i detta arbete. De gör det möjligt att tryggt och effektivt bekämpa växtsjukdomar ända från plantskedet till slutskörden. Med hjälp av Verderas biologiska produkter försäkrar man en livskraftig tillväxt såväl i växthus som på friland.

Läs mer

Grönsektorn/Golf

 

Läs mer

Produkter:

    Verdera, Copyright 2023