Rotstop

Rotstop® SC ett biologiskt preparat för stubbehandling 

- Förhindrar att rotticka som orsakar rotröta sprids i tall och gran
- Innehåller sporer av pergamentskinnsvamp som är rottickans naturliga fiende
- Behändig flytande produkt, som inte dammar då förpackningen öppnas
- Innehåller bara en liten mängd silika, varför det inte bildas avlagring i
  stubbehandlingstanken och tillstockning undgås
- Utforskad inhemsk produkt
- Kan spridas såväl maskinellt som manuellt
- Förpackning 50 gVerdera, Copyright 2023