Biologiska hjälpmedel for skogsägare och yrkesodlare

I samarbete med sina kunder samt andra samarbetspartners utvecklar Verdera innovativa och pålitliga hjälpmedel som tar hänsyn till naturen och som betjänar skogsbrukets, trädgårdsodlingens och grönbranschens behov. Verdera är en föregångare inom biologiskt växtskydd och en eftertraktad samarbetspartner.

Verdera fungerar nu aktivt på den internationella växtskydds-marknaden tillsammans med sina strategiska samarbetspartners. Vi hör till den kanadensiska Lallemand-gruppen.


Verdera, Copyright 2022