GlioMix

Nyttomikrobpreparatet GlioMix®

Användningsområde: plantodling, kruksallader och -örter

- Nyttomikrobpreparat för plantuppdragning
- Förbättrar groningen och befrämjar rottillväxten
- Ökar antalet kraftiga plantor av jämn kvalitet
- Förbättrar stresståligheten och ger skydd mot växtsjukdomar
- Försnabbar växtföljden
- Innehåller mycel och sporer av Gliocladium-svampar
- Förpackning 1 kgVerdera, Copyright 2023