Mycostop

Mycostop® — ett biologiskt växtskyddsmedel

Användningsområde: plantodling, grönsaker, örter och prydnadsväxter

- Bekämpar effektivt groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av bl.a. Fusarium- och
  Alternaria-svampar
- Befrämjar tillväxten och ökar skörden också i friska bestånd
- Mångsidiga användningsmöjligheter
- Kan också spridas via droppbevattningen
- Innehåller Streptomyces K61 -strålbakterier som isolerats från finländsk vitmosstorv
- Förpackning 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g och 100 gVerdera, Copyright 2023