Prestop Mix i plantodling av växthusgurka

- England 1995
- Sort Andrea F1
- Torv som växtunderlag
- Nedsmittning av växtunderlaget med Pythium-svampen
- Blandning av Prestop Mix i växtunderlaget före sådd
- Bruksmängd 50g/100 l växtunderlag


Prestop Mix i plantodling av tomat

- England 1995
- Torv som växtunderlag
- Nedsmittning av växtunderlaget med Pythium ultimum -svampen
- Blandning av Prestop Mix i växtunderlaget före sådd
- Bruksmängd 50 g/100 l växtunderlag


Prestop Mix bekämpar groddbrand på utplanteringsväxter

- England 1995
- Torv som växtunderlag
- Blandning av Prestop Mix i växtunderlaget före sådd
- Nedsmittning av växtunderlaget med Pythium ultimum -svampen
- Bruksmängd 50 g/100 l växtunderlag
- Observationer 14-32 dygn efter sådden

- England 1995
- Torv som växtunderlag
- Nedsmittat växtunderlag med Rhizoctonia solanisvamp
- Prestop Mix blandat i växtunderlaget före sådd
- Bruksmängd 50 g/100 l växtunderlag
- Observationer 14-32 dygn efter sådd


Prestop Mix i vattenodling av sallat

- Finland 1996
- Kommersiell odling
- Torv som växtunderlag
- Pythium ultimum som förekommer naturligt
- Prestop Mix blandat i växtunderlaget
- Bruksmängd 50 g/100 l växtunderlag


Prestop Mix vid örtodling

- Finland 1996
- Torv som växtunderlag
- Nedsmittat växtunderlag med Pythium-svamp
- Prestop Mix blandat i växtunderlaget
- Bruksmängd 50 g/100 l växtunderlag


Prestop Mix vid bekämpning av groddbrand i blomkål

- Finland 1996
- Torv som växtunderlag
- Nedsmittat växtunderlag med Rhizoctonia solanisvamp
- Prestop Mix blandat i växtunderlaget
- Bruksmängd 50 g/100 l växtunderlag


Prestop Mix i pelargon

Prestop Mix förbättrar rötternas skick i växter som lider av rotsjukdomar och samtidigt förbättras även vatten- och näringsupptaget.
Till vänster obehandlad, till höger med Prestop Mix behandlad

- Finland 2001
- Bruksmängd 0,5 g/liter växtunderlag
- Behandlade genast efter planteringen och en månad efter planteringen


Prestop Mix i odling av Saintpaulia med bevattning underifrån

- Finland 2002
- Phytophthora- och Fusarium–svampar i plantorna
- Prestop Mix blandat i växtunderlaget
- Bruksmängd 50 g/100 l växtunderlag
- En behandling vid krukningen


Prestop Mix i Saintpaulia

- 2 månader efter behandlingen
- bevattning genom bevattningsmattanVerdera, Copyright 2021