Phytophthora-svampar som sjukdomsalstrare

Phytophthora-svampar är orsaken till ett flertal sjukdomar hos olika växtarter och speciellt hos blommande krukväxter. Svampen sprider sig i underlaget och vatten, och växterna blir infekterade via rotsystemet och plantbasen. Infektionen framkommer som  försämrad tillväxt och slokande plantor.  Dessutom blir infekterade växtrötter och stambasen bruna. Ibland kan sjukdomen förbli latent i växten för en lång period men symptomen framträder så fort förhållandena blir gynsamma för sjukdomen. I själva verket blir symptomen ofta synliga i sommarvärmen och när krukväxterna börjar blomma. Phytophthora-svampar infekterar växter i synnerhet när växtunderlaget är fuktigt och saknar syre.

phyto.jpg

Plötslig slokning av gerbera orsakad av en Phytophthora-svampart.Verdera, Copyright 2022